- Obliczanie śladu węglowego: dlaczego warto monitorować emisję dwutlenku węgla? - Biznes i finanse

Dodane: 25-05-2024 17:24

to tak istotne?

Wpływ na środowisko

Dwutlenek węgla jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za zmiany klimatyczne na naszej planecie. Monitorowanie i obliczanie emisji CO2 pozwala na świadomość wpływu danej działalności na środowisko oraz na podejmowanie działań mających n

- Obliczanie śladu węglowego: dlaczego warto monitorować emisję dwutlenku węgla? - Biznes i finanse Obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego: dlaczego warto monitorować emisję dwutlenku węgla?

Obliczanie śladu węglowego to proces analizowania emisji dwutlenku węgla związanej z daną działalnością lub produktem. Dlaczego jednak jesta celu redukcję tych emisji.

Wybór odpowiednich rozwiązań

Dzięki obliczaniu śladu węglowego, firmy mogą dokładnie określić, które obszary ich działalności generują największe ilości emisji dwutlenku węgla. To z kolei pozwala na skoncentrowanie się na konkretnych dziedzinach, gdzie konieczne są działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji.